Kontakt

Umów się na wizytę: 88 39 39 397

Gabinet w Poznaniu

ul. Górki 17,60-204 Poznań

Gabinet Swarzędz/Tulce

ul. Lawendowa 45, 63-004 Gowarzewo 

Sprawdź, jak dojechać do gabinetów

Pomoc psychologiczna

Udzielamy pomocy psychologicznej i wsparcia osobom w trudnych momentach życiowych, w szczególności osobom napotykającym problemy rodzinne, wychowawcze i emocjonalne.

Z pomocy psychologa Centrum MIND korzystają m.in. osoby:

 • doświadczające uczucia samotności;
 • po trudnych doświadczeniach życiowych;
 • doświadczające lęku, stresu, zaburzeń snu;
 • mające problemy ze sprawnym podejmowaniem decyzji;
 • poszukujące wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych (po utracie bliskiej osoby, po rozstaniu z partnerem);
 • z objawami nerwicy;
 • uzależnione i współuzależnione (partnerzy, małżonkowie, dzieci i członkowie rodzin osób uzależnionych);
 • doświadczające rozmaitych problemów w związkach;
 • ze stwierdzoną chorobą nowotworową (u siebie lub u bliskiej osoby);
 • doświadczające wypalenia zawodowego;
 • z niskim poczuciem własnej wartości (z zaniżoną samooceną);
 • mające poczucie winy;
 • cierpiące z powodu zaburzeń jedzenia;
 • osoby LGBT.