Kontakt

Umów się na wizytę: 88 39 39 397

Gabinet w Poznaniu

ul. Górki 17,60-204 Poznań

Gabinet Swarzędz/Tulce

ul. Lawendowa 45, 63-004 Gowarzewo 

Sprawdź, jak dojechać do gabinetów

Psychoterapia

Psychoterapia (od gr. psyche = dusza i therapein = leczyć) to profesjonalna pomoc terapeuty, która ma na celu zmianę postaw i zachowań pacjenta. Psychoterapia to także rozwój kompetencji emocjonalnych, działanie na rzecz osiągnięcia wyższej samooceny pacjenta, rozwój umiejętności komunikacji z otoczeniem, współpracy i tworzenia więzi międzyludzkich oraz podnoszenie zdolności radzenie sobie ze stresem czy rozmaitymi lękami.

Psychoterapia - gabinet psychologiczno-psychoterapeutyczny

Nasi klienci to osoby, które doświadczają problemów w codziennym funkcjonowaniu, a dotychczasowe próby radzenia sobie z nimi przestały być skuteczne. Prowadzimy psychoterapię w nurcie systemowym i poznawczo-behawioralnym.Terapia poznawczo–behawioralna jest terapią krótkoterminową. Jej główną ideą jest zmiana takich schematów myślenia i zachowania, które negatywnie wpływają na nasze życie. W procesie terapeutycznym klient podejmuje próbę takiego zmodyfkkowania dotychczasowych założeń, myśli i przekonań, aby ostatecznie osiągnąć pożądaną zmianę codziennym w funkcjonowaniu.

Terapia systemowa (oparta na teorii systemów) jest wykorzystywana w sytuacji kiedy równowaga systemu zostanie zaburzona, a dotychczasowe sposoby radzenia sobie  z zaistniałą sytuacją są nieskuteczne. Ta forma psychoterapii sprawdza się nie tylko podczas terapii indywidualnej, ale także w przypadku terapii grupowej oraz terapii par i małżęństw. Terapia systemowa jest z powodzeniem stosowana również w innych systemach problemowych.

Słowo system (grec. systema) oznacza pewną spójną, złożoną całość. Nawet drobna modyfikacja jednego elementu tej całości prowadzi do bardziej lub mniej widocznych zmian w całym systemie. Różne systemy ludzkie wymagają spełniania różnych ról: zawodowych, małżeńskich, rodzicielskich itd. Terapia systemowa w wielu przypadkach jest skutecznym sposobem zrozumienia, jak dana osoba może skutecznie rozwiązywać konflikty z otoczeniem i najbliższymi, jak prawidłowo funkcjonować w istniejących układach społecznych, jak budować nowe relacje oraz jak unikać potencjalnie niekorzystnych, ryzykownych relacji i układów. W terapii klient uczy się jak budować relacje z rodziną, partnerem lub współpracownikami, aby w rezultacie osiągnąć szczęście osobiste lub sukces zawodowy.

Prowadzimy psychoterapię indywidualną, par, małżeństw oraz terapię rodzinną.